12 May 2021

הרב יובל הכהן אשרוב על האסון במירון

 הרב יובל הכהן אשרוב בכמה מילים על האסון שפקד את עם ישראל כולו בהר מירון. מה המשמעות של האסון לעם ישראל? ומהן המסקנות שניתן להגיע אליהן? הרב אשרוב מדבר מליבו אליכם


No comments: