23 September 2016

Newest Posting by Meir Ettinger – לולא התמהמנו

את העבודה יעשו הכותרות המזעזעות שינסחו בגאוניות עיתונאי ישראל "תיעוד מחריד" "פשע שנאה" ו"חתונת שנאה"שכולם  בנוגע להמלכת ה'

For except we had lingered 
surely we had now returned a second time.
   בְּרֵאשִׁית 43.10

א.      כי לולא התמהמנו כי עתה שבנו זה פעמיים.

חודש אלול הוא חודש התשובה, חודש של חשבון נפש המכין את השנה הבאה, בדורות האחרונים האירו לנו גדולי החסידות את ראש השנה לא רק כיום דין עצוב ומריר, אלא כיום של שמחה – היום שבו מכתירים את המלך. לאור זה, ממילא, גם התשובה של חודש אלול עוסקת באותו הדבר, חשבון נפש על מעמדנו האישי והכללי בנוגע להמלכת ה'.
בראש השנה הקרב שוב יעמוד העולם לדין האם ממלא הוא אחר המטרה לשמה הוא נברא – להוות לה' דירה בתחתונים. שוב יתברר ככל הנראה שכשלנו בתפקידנו ואכזבנו, עובדה, המקדש עוד לא נבנה השנה, ועוד לא 'ידע כל פעול כי אתה פעלתו'..

את התשובה של חודש אלול במובן זה - חרטה עמוקה על הזמן שבזבזנו, העצלות שלנו וההתעסקות בדברים שוליים שגרמו לכך שלא זכינו להביא השנה את המשיח בפועל ממש. אפשר למצוא בפסוק אותו דרוש רושמי רשומות "כי לולא התמהמנו כי עתה שבנו זה פעמיים". לולא אותיות אלול.

את הפסוק הזה אומר יהודה לאביו יעקב, לאחר שמתברר שלמרות הניסיונות להתחמק, אין ברירה אלא להוריד את בנימין למצרים. יהודה אומר לאביו: עתה, אחרי שהתברר שבכל מקרה עלינו לשלם את המחיר הכבד, כמה חבל שהתמהמנו וחיכינו עד עכשיו. הרי יכולנו להיות כבר במצב שכל הקשיים האלו הם מאחורינו...

כמה מתאים הפסוק הזה לחשבון הנפש על השנה האחרונה שעברה עלינו.  את הקשיים והמשברים אנחנו מוכרחים לתרגם לתובנה אחת ברורה – מכיוון שאנחנו בין כה משלמים את המחיר - כמה חבל להתמהמה! את התשובה של חודש אלול נמקד בצער על הזמן שבוזבז ובקבלה לעתיד להפסיק להתעצל ולהבעיר את האש שקצת התעממה מחדש.
במיוחד מתאימים הדברים, בסוגיות שבהם אנחנו פוחדים 'להיכנס בעובי הקורה' סוגיות שהעיסוק בהם גובה מחיר כבד. כאשר נבין שאי אפשר להימלט משאלות אלו, ושבסופו של דבר נצטרך בכל מקרה לשלם את המחיר, רק אז נבין שמלהתמהמה לא מרוויחים כלום, ודרושה הכרעה כמה שיותר מהר.

חודש אלול הוא גם זמן לחדש מחדש את האהבה,  ולהפיח חיים בחזון של מלכות ישראל שעודנו חי, עודנו בוער ועודנו בועט. בין חומות הכלא וגם כאן בחוץ האש עוד בוערת ומים רבים אל יוכלו לכבות את האהבה.
מתשובת אלול נוכל ללמוד עוד כלל נוסף שיעזור לנו בקבלות הטובות לשנה הבאה: כמו שכאשר בחודש אלול הלב שלנו בוער לה', אנחנו מקבלים החלטה אמיצה לשוב אל ה', למרות שעוד לא ברור לנו בדיוק איך וכיצד. את הכוח למצוא עצות נכונות ולהתייגע בעבדות ה' במשך כל השנה מקבלים דווקא מההחלטה לשוב אל ה' – יהיה מה שיהיה, בין אם נדע איך לעשות זאת ובין אם לא.

אותו הדבר נכון ממש לגבי התשובה הכללית – עיקר התשובה אינה תלויה בהזדמנויות הנקרות לפנינו או ברעיונות מעשיים כאלו או אחרים לקידום המהפכה. להפך, מהפכה בנויה בעיקר על ה'אורות' אותם אורות המתגברים על כל הקשיים. ולעניינו, לחזור ולחלום, לחזור ולבעור, עד שמעצמנו נחפש כל היום דרכים ועצות כיצד למצוא את דרך המלך.

ב. ישמע בזיונו וידום.

אני בכלל לא בטוח שצריך לעסוק בנושא כזה, לא ברור שהתעסקות עם דברי בלע ומענה להם יש בה תועלת. וככלל לרוב עדיפה השתיקה פי שניים מהדיבור כמאמר חז"ל. בכל זאת, לפעמים יש תועלת בדיבור שיכול להאיר עיני אנשים, אז ננסה...
השבוע שוב פרסם "דובר השב"כ" רועי שרון "חשיפה" שבה הוא מיחזר סיפור של סרטון שבו כביכול נראים נערים מרמת מגרון מתעללים בכלב. שוב צקצקו כולם בלשונם מה'חדשה' ה'טרייה' מלפני ארבע שנים שכבר פורסמה כחדשה לפחות שלושה פעמים בשנים האחרונות,ובתגובות כבר כתבו כי יש לתלות או להוציא להורג בירייה כל נער גבעות.

הניסיון מלמד שפרסומים כאלו הם בדרך כלל הקדמה והכשרת הלבבות להכלה של עוד מתקפה סדיסטית של השב"כ על חולמי מלכות ישראל, פעילי ארץ ישראל וכל מי שלא מוצא חן בעיני הממסד העויין.

ההצלחה של רועי שרון (וספקיו מהמשטרה ובשב"כ) בעקבות סרטון החתונה שבעזרתו הצליחו לגנוב לציבור את האינטליגנציה ובמקביל למלא בפחד את אחרוני השפויים, כדי להשיג תמיכה למעשיהם הסדיסטיים,  עוררה ככל הנראה לרועי תאבון רב לעוד 'סקופים' מעין אלו. אך דא עקא, שכבר עבר הרבה זמן שבו לא הצליח לשחרר אף ספור שבו מסופר על נערי גבעות ששותים דמם של ילדים נוצריים, או סרטון כיצד הם דוקרים למוות גלגלים של קצין  בכיר בדרגת רב טוראי. כבר תקופה ארוכה שבה אין ידיעות חדשותיות בנושא נוער הגבעות, שהרי רק מכים ומכים בנו בעוד ועוד צווי הרחקות שלא היו מביישים את משטרו של אסאד. עניינים זוטרים כאלו או למשל ההתעללות באסירים הלאומיים כל אלו אינם חדשות, שהרי זהו הדבר הטבעי,  זו השגרה כאן במדינת ישראל.

כנראה שזה לא כל כך נורא, כאשר אין חדשות תמיד אפשר למחזר את החדשות... הרי הציבור הוא מספיק מבוהל ומפוחד ממה יגידו בתקשורת, כדי להזדעזע בכל פעם מחדש מה'אכזריות' של נוער הגבעות. איש לא ישאל כיצד הגיע סרטון שנלקח ממחשב אישי של אדם ע"י המשטרה ומהווה ראיה בהליך משפטי לידיו של עיתונאי, האם ייתכן שמישהו במשטרה עובר על החוק? איש גם לא ישאל מדוע מפורסמים שמות של קטינים בניגוד לחוק? אז בוודאי ובוודאי שאיש לא ישאל מהם העובדות באמת, וכמה כסף הכתב קיבל כדי לקרוא לו מחבל?

את העבודה יעשו הכותרות המזעזעות שינסחו בגאוניות עיתונאי ישראל "תיעוד מחריד" "פשע שנאה" ו"חתונת שנאה"  - איך שכולם פה שונאים ואכזריים... חוץ מרועי שרון וחבריו שפשוט אוהבים את זה, הם אוהבים את העבודה שלהם, ומלקקים את הדם שלנו ושל הצופים בעדינות מופלאה, ועם כל כללי הנימוס.

ועכשיו בקצרה לעובדות – ברמת מגרון היה היה ניסיון להאחז בקרקע ולהפריח את השממה, במקום התגוררו נערים חלוצים, מלאי אהבה, שהחיים בחיק הטבע מילאו אותם באהבה לכל הייצורים. הנערים ניסו לנטוע עצים, לזרוע  שדות ואף לגדל בעלי חיים, אך שליחי השלטון הגיעו בכל פעם עם מכונות ההרס שלהם להרוס כל בית חדש שנבנה או עצים חדשים שניטעו, כדי שחלילה וחס אהבת הארץ לא תתקע יתד ותתפשט מהר להר, מבית לבית ומעיר לעיר.

לפעמים הצליחו הנערים לבנות בית של ממש בין הרס להרס ולעיתים לא היו מספיק אמצעים והם חיו באוהלים, או בחושות עתיקות וחדשות מאבנים, אך העיקר תמיד היה ההיצמדות לקרקע והתקווה שיום אחד יצליחו להפריח את השממה.
הרבה כסף לא היה לנערים, שחילקו את זמנם בין שמירה על הגבעה, לימוד תורה ויציאה לעבודה, ובמעט הכסף הם השתדלו להפיח חיים בגבעה. אם באמצעות בנייה, או ע"י רכישת בעלי חיים – תרנגולים, ברווזים ועיזים.

והנה, התקרב איום חדש על הנערים. כלב משוטט הטיל את חיתתו על בעלי החיים שנרכשו לגבעה. פעם הוא חדר וטרף תרנגול, ובפעם הבאה ברווז. בשבוע הבא זה כבר היה גדי צעיר שזה עתה נולד, וכשלא הצליח לתפוס בעלי חיים חדר למבנה הפרוץ ואכל את כל האוכל שהשיגו הנערים בעמל רב. ולא נותרה ברירה אלא לתפוס אותו ולהרוג אותו (פנייה לשירות הוטרינרי של רמאללה לא כל כך באה בחשבון, ואותו הדבר לגבי זה של מועצת בנימין...).

כעבור כמה שנים עצרו שוטרים מימ"ר ש"י את אחד הנערים ובמצלמתו הם מצאו סרטון שבו נראית לכידתו של הכלב המשוטט (שזה בהחלט היה יום חג בגבעה), הם כמובן לא חשבו לעשות אתו דבר. אך הסרטון הועבר לחוקרי השב"כ שהבינו שיש כאן פוטנציאל להשתמש בסרטון שכזה ע"י עיוות הנתונים כדי לייצר דה-לגיטימציה לנוער הגבעות, ללא שוום הקשר ענייני או מהותי., ואכן נעשה בו שימוש כעבור שנה (מאז שהוא הגיע למשטרה, שלוש שנים מצילומו...) בפעם הראשונה בתקופת העינויים בדומא, בפעם השנייה זה היה בפרשה נוספת של מעצר של יהודים שהשב"כ רצה שיעבור בשקט. אז מה אמור להגיד לנו עכשיו מחזורו בשלישית???

 "כרחל לפני גוזזיה נאלמה", בדרך כלל בסיטואציות כאלו קולנו אינו נשמע, ואמירת דברי האמת לא מועילה. וחלילה אפשר להתמלא בתסכול וייאוש מכוחם הגדול של בעלי לשון הרע, שנדמה שאין לנו שום כוח לעמוד כנגדם.
כפתרון נראה לי שאפשר להתחזק בדברים שאותם מלמד ר' נחמן בתורה ו' בלקוטי מוהר"ן (תורה העוסקת בכוונות המתאימות לחודש אלול). בתורה זו ר' נחמן מלמד שבעל תשובה בתחילת דרכו צריך לעבור השפלות וביזיונות "ועיקר התשובה כשישמע בזיונו וידום". גם בפעילות למען כינון מלכות ישראל אנחנו למעשה בעלי תשובה, שהרי אנחנו עסוקים בתשובה הציבורית.

עיקר התשובה, זה להיות מסוגלים לשמוע את בזיוננו לשתוק ולהמשיך הלאה, אי אפשר להקל ראש בנזק תכל'ס שנוצר מבזיונות אלו, אך מצד שני גם לא צריך להפריז בגודלו. הדממה וקבלת הבזיונות באהבה, מאפשרת לנו להתרכז בעיקר – המשך ההפצה עד שלבסוף מעט האמת תדחה את רוב השקר.

ולחיזוק העניין - מאז שחרורי אני פוגש אנשים רבים ברחוב שעוצרים לידי ומביעים את תמיכתם במה שאני עושה. בהתחלה זה היה נשמע לי מוזר, מאיפה הם מכירים אותי ויודעים מה עשיתי או מה לא עשיתי בחיים? הרי ההיכרות שלהם איתי היא רק דרך התקשורת שהשתדלה לצייר בכל כוחה אותי כמפלצת. התשובה שענו לי שהכי התקבלה על דעתי, היא שרוב הציבור אינו מעמיק במידע הרב שמציפה אותו התקשורת, אבל אנשים יודעים בפשטות שאם מישהו התקשורת כל כך נגדו, כנראה שהוא מהצד של הטובים.

וזה בעצם העיקר – להשתדל תמיד להיות בצד של הטובים. ככל שנרבה בפעילות עם ישראל יפגוש את האהבה העצומה שמניעה את נוער הגבעות, ויקיא מתוכו את כתבי השנאה המרושעים.

Sorry about the formatting

22 September 2016

The Days of Judgment are Approaching . . . Parsha KiTavo


“THEN THOSE WHO FEAR HASHEM 
SPOKE TO ONE ANOTHER”


The Days of Judgment are approaching and we should be afraid. 

It is well-known that, in previous generations, Jews trembled during the entire month of Elul. We should be no different. In fact, we should tremble even more, because it is increasingly clear that the fate of the entire world is extremely precarious at this time. Davening for our very survival is necessary and appropriate. With this in mind I am going to discuss some very serious matters. If we contemplate the gravity of the situation, perhaps the intensity of our tefillos will merit Heavenly mercy. 

There is a tendency to believe that the world is going to continue as it has, with enough sense of normalcy to lull us into forgetting that we are in Golus and hoping that this state of affairs will continue into the distant future. 

We need to consult our Gadolim in order to bring us back to reality. 

Please give your attention to the words of Rabbi Eliahu Eliezer Dessler zt”l: “The destruction of Edom [at the end of our last exile] will only come through the destruction of this world [as we know it]. Hakodosh Baruch Hu will cause the very foundations of life on earth to collapse. Tranquility will be disrupted, personal lives will be filled with worry, fear and yissurim, and the entire world will cower in dread of destruction and devastation…. Only then will the light of Moshiach be revealed … ‘and the saviors shall go up to Har Tzion to judge the mountain of Esav…’” (Ovadia 1:21, as quoted in Michtav Me’Eliya-hu)

These words should be contemplated. Rav Dessler is speaking about “the destruction of this world [as we know it]” and the collapse of the “very foundations of life.” If we understand what this means, then we will clasp with all our strength the Source of Life, the only means of rescue which can save us when the world as we know it is threatened to its very core. This necessitates that we not confine our intense supplication to the Ribono shel Olam to our regular daily tefillos, but that we remain in the attitude of supplication for our entire day, our entire week, and – in reality – our entire life. 

My dear friends, Rav Dessler’s words are coming about today. 

When Titus Harasha was returning to Rome by ship with the vessels of the Holy Temple, against which he had led the armies of Rome, he mocked Hashem and challenged Him to “wage war” on dry land. “A Heavenly Voice … said to [Titus] … ‘I have a puny creature in My world and it is called a gnat…. Go up on dry land and fight [this puny creature!’ When] Titus ascended to dry land, a gnat came and entered his nose. It picked his brain for seven years…When [Titus] died, they split his head open and found [a gnat] inside like a swallow weighing two selas. A Tanna taught … [the gnat] was like a one-year-old pigeon weighing two litras. Abbaye said: We hold a tradition that its mouth was of copper and its nails were of iron.” (Gittin 56b)

There is a tiny insect in our world called a mosquito whose Latin name is “Aedes Aegypti.” It carries a virus called “zika,” which – interestingly – means “life-breath” in Aramaic. It injects fluid into a person without being noticed. This tiny, invisible droplet is capable of shaking the foundation of states, of regions, of multi-national corporations, of entire populations consisting of millions of people, of the economies of vast regions of a country which considers itself to be an eternal culture. 

We have a realistic basis to hope that Hashem will have mercy on us and allow us to see with our own eyes the Bais Hamikdosh. We daven every day that “our eyes witness Your return to Tzion in compassion.” Gadolim like the Chofetz Chaim and Rav Yechezkel Levenstein zt”l have stated that those who reject the dominant culture of Edom will survive Ikvos Hamoshicha. That is why it is appropriate to discuss these things, especially at this time of year, when we are davening with intense devotion for nothing less than survival on every level. 

The Novi states, “You have said, ‘It is useless to serve G-d! What gain is there for us that we have kept His watch and that we walk submissively before Hashem, Master of Legions?’ … Then those who fear Hashem spoke to one another and Hashem listened and heard, and a book of remembrance was written before Him for those who fear Hashem and those who give thought to His Name. They will be a precious treasure for Me, says Hashem, Master of Legions, on the day which I bring about, and I will have mercy on them as a man has mercy on his son who serves him. Then you will return and see the difference between one who serves G-d and one who does not serve Him.” (Malachi 3:13ff, which we read as Haftaras Shabbos Hagadol)

“The day which I bring about” is coming, my friends. What kind of day will it be? 

“Behold, the day is coming, burning like an oven, when all the wicked people and all the evildoers will be like straw, and that coming day will burn them up … but a sun of righteousness will shine for you who fear My Name, with healing on its wings.” (ibid)

Yes, I know I have quoted these lines before. Should we not endlessly hear these great words, especially at this time of year? May they enter our hearts and transform our lives, so that we quickly see the consolation which the Al-Mighty is preparing for us, and – through our teshuva and our chessed and our achdus – we experience the Geulah Shelemah and live in a transformed world of ruchnius and purity with the coming of Moshiach ben Dovid soon in our days! 


*          *          *          *
Roy Neuberger, author and public speaker, can be reached at roy@2020vision.co.il.

© Copyright 2016 by Roy S. Neuberger

20 September 2016

STARTLING IMAGES OF NIBIRU SPINNING AND TWIRLING IN OUR SOLAR SYSTEM

STARTLING IMAGES OF NIBIRU SPINNING AND TWIRLING IN OUR SOLAR SYSTEM
There is no Doubt in my mind that this is the infamous 
NIBIRU, WILD RED STAR 
that may cause greater havoc on Earth than we are already seeing. Prepare yourselves BEFORE Rosh Hashanah. DO NOT WAIT!

Rev Menachem: Nibiru – How to Survive the Coming World Disaster Now

Nibiru Closeups showing Spinning, Swirling, and Nibiru with Wings and Plasma Tails:
[These are still shots and require concentration; however, when I saw the video, I saw it spinning and gyrating in space atmosphere. It was a tremendous view. I cannot post the video because of the non-Jewish dialog that presented before this video was shown. The owner of the blog was dumbstruck as well as the others that were a part of this blog. Their unfortunate miscalculations do not refute the actual video research of one of the participants.]Nibiru in different exposure Spinning, Like “Jacks” and with Wings behind it


Nibiru Spinning wildly, Swirling and a Zoomed-in on its Movement:

Series of stills from a Video showing the orbital rotating of this Green Planet (in our solar system), which may be a planet or moon in the Nibiru System
18 September 2016

“The Danger of Knives has not Passed!"


"just like there is a holy spark in man that keeps him alive, there is a holy spark in animals and trees, and even in rocks, the holy and pure land of Israel is the holy spark that keeps the entire earth alive! Israel, a small place in the world, is the spark that keeps the earth and everything on the earth alive! It keeps the world alive and it is the reason that the world is alive and will live. . . "

"the danger of knives is not passed!"
"There will continue to be earthquakes in Japan.”

(R’ Nir Ben Artzi, Parashat Ki Seitzie, 8 Elul 5776 (9/11/16–
BEFORE THE INCIDENT AT THE GATE AND IN HEBRON)


Q and A with Binyamin from AbsoluteTruth613:

Q When the star arrives, what about all the Jews that are in harm’s way around the world?
A Hashem is omnipotent; He will remove the Jews from such places. The Jews are real; they want to live as Jews. Do not forget that the nations will take the Jews to bring them to the Messiah with ships. (I am not sure of this reference, but it pertains to the fact that all the Jews will return in the time of the Moshiach as it says in the end of the Book of Isaiah).

Q The Star seems to be playing a game of hide and seek.
A This star is something heavenly. It is not only that it came from space, but it came directly from Hashem. And so, sometimes you see it, and sometimes not. And that's how it should be. But when you will see it, you will really see it with your eyes. You will not need a telescope to see it. It approaches.

AT: Benjamin has said many times that he only can say what Hashem wants him to say. . . he is saying Hashem has not revealed the information to him.

Q There was a powerful earthquake that killed hundreds of people in Italy and was not very far from the Vatican. Is this a clear sign of the impending redemption?
A This is a big warning for them.

Q Do they get it?
A Yes, definitely, they also know the prophecy that Rome will burn [Jeremiah 49 and other places]. It is also written in our Torah, that they copied. They also know that Rome is wicked, only they do not understand that they themselves are very evil [the end of the book of Daniel].

Very few Jews now perceive that this is the last of our testing [איוב ל"ג כ"ט: 'הֶן כָּל אֵלֶּה יִפְעַל אֵ-ל פַּעֲמַיִם שָׁלוֹשׁ עִם גָּבֶר...'], and what can you do, if you do not trust Hashem - nothing [the Vilna Gaon Proverbs 23, whose giving of the Torah to Israel is to have trust, and that's the purpose of all the Torah and its commandments].

So I ask all the people of Israel understand that we are now in the final test. The time is now, Elul is the time to repent, yet we must have a change of heart, a change with our desire for materialism. We must enter with all our forces and spirituality, and if it is difficult for you, work on it hard, because without it there is no future.

* * * * * * * *

Anti-Semitism will increase and lead to the expulsion of Jews from Europe, the United States, South Africa, Australia, and all of the continents. . . . The entire world is chaos . . . The world is Egypt, and they are getting the ten plagues. (R’ Nir ben Artzi)

And we see that the Danger 
of the Explosives/Bombs  (Manhattan/New Jersey) of 
the ISIS and Terrorists will not cease!

Lightening striking the Torch of the Statue of Liberty in Manhattan

16 September 2016

Amalek . . . PACHAD YITZCHAK

PACHAD YITZCHAK
By Roy S. Neuberger


There is a startling transition in this week’s Parsha from the depths of Amalek to the heights of consolation in the Haftara. The Parsha dealing with Amalek bears a great deal of thought. This is the nation which hates us most, the nation whose presence will trouble the world until the time of Moshiach

What about Amalek is so intensely evil? And what can we learn from Amalek? 

I believe we can try to learn how to be the opposite of Amalek. But in order to do so we have to understand what makes him so evil. 

Amalek exemplifies above all the trait of one who “did not fear G-d.” (Dvarim 25:18) This appears to be the root of evil. The Artscroll commentary points out that Amalek attacked “the weaklings,” among Am Yisroel, which shows that he feared people but he did not fear Hashem. (Stone Chumash)

What does it mean to fear Hashem? 

The Shemoneh Esreh of Rosh Hashanah and Yom Kippur are unique. We stand for a long period before our Creator and say many words designed to elevate our souls so that we may request mercy and blessings for the coming year. But the words which initiate the entire tefillah are the following: “Uv’chain tain pachtecha … Hashem, our G-d, instill Your awe upon … Your works….” Apparently, the prerequisite to a good future is “pachad … awe.” Yaakov Avinu refers to Hashem as “pachad Yitzchak … the awe of my father Yitzchak.” (Bereishis 31:42) The relationship of Yitzchak Aveinu with the Ribono shel Olam is described as “awe.”

Some people approach Hashem intellectually and some viscerally. The word “pachad” seems to encompass both approaches. For if Hashem is really “Echad,” if He combines within Himself all powers and all strength, if there is nothing in the universe which is “outside” of Hashem, then we should surely be in complete awe of His Presence. We should shake and shudder at the thought of Him and, in fact, there should be no moment when we do not shake and shudder. As we say in the Shema, you should “speak of [these matters] while you sit in your home, while you walk on the way, when you lie down and when you arise,” that is, at every moment.

Apparently, constant awareness of the all-encompassing Presence of Hashem was so real to Yitzchak Avinu as to define his very essence. Can you imagine his tefillos? An unending conversation between him and his Creator. The Presence of Hashem was so real to him that it overpowered the material world, to the extent that he was capable of offering himself up as a korban

At the other extreme is Amalek, for whom there was no “awe,” no pachad. Amalek was afraid of man but did not tremble before G-d. Our neshomas are clothed in bodies, and we tend to be influenced by our physical nature. To go “after your heart and after your eyes” (Shema) requires no mental exertion. We think about what food we will eat. We think about clothes. We think about appearance. And we worry about having the financial resources to procure all these things. Amalek is the force in the world which is totally focused on the material world, who refuses to acknowledge the presence of Hashem and the fear which comes from recognizing His existence. That is why he attacked the weaklings. In the end of history, there will be no room in the world for Amalek, because life then will be built on Yiras Shomayim.

To rise to the level of Yitzchak Avinu requires an intense degree of spiritual discipline. One has to realize that nothing is decided in this world. All of Amalek’s obsessions with this world are actually decided in Shomayim, as it says, “Hakol bidai Shomayim … Everything is in the hands of Heaven except for fear of Shomayim.” (Berachos 33b), on which Rashi comments that we have a choice of two paths, and “we should choose the path of fear of Heaven.”

Do you think it was easy for Yitzchak Avinu to surrender himself to the Truth of Yiras Shomay-im and be willing to give up his earthly existence at the Akeida? It was a supreme test of his perception of Truth, a test so towering that the elevated level of his children throughout history is in the merit of his achievement. He recognized the preeminence of ruchnius over the transitory world of gashmius, and in his merit his descendants were able to be rescued by korbanos, which are physical acts which bring spiritual healing.  

When one feels buried under the burdens of this world, it is an all-consuming avoda to rise to the level at which one can see the Truth and rely on Hashem to bring a yeshua“In the future, Hakadosh Baruch Hu will … slaughter [the Evil Inclination] in the presence of the righteous and … the wicked. To the righteous [it] will appear like a high mountain [that can hardly be scaled]. To the wicked it will appear like a strand of hair [that can easily be snapped]. … The righteous will weep and say, ‘How were we able to climb such a high mountain?’ And the wicked will weep and say, ‘How were we not able to overcome this strand of hair?’” (Sukkah 52a)

Chodesh Elul is the time to ascend this high and difficult mountain! It is very challenging, but one day we will sing with happiness because we will be in the Presence of Hakadosh Baruch Hu. As the Novisays in this week’s Haftarah, “With a slight wrath have I concealed My countenance from you for a moment, but with eternal kindness shall I show you mercy, said your Redeemer, Hashem.” (Yeshiah 54:8)

*          *          *          *
Roy Neuberger, author and public speaker, can be reached at roy@2020vision.co.il.

© Copyright 2016 by Roy S. Neuberger