02 January 2020

LIVE DAF HAYOMI SIYUM – Yerushalayim (VIDEO)


(so sorry the Rabbonim must have prevented this from staying on UTube)

שידור חי ממעמד סיום הש"ס המרכזי בעיה"ק ירושלים


בשעה זו נערך בהיכל ארנה בירושלים מעמד סיום הש"ס המרכזי של אגודת ישראל במעמד גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א התרגשות והתלהבות לקראת מעמד סיום הש"ס שמתקיים הערב בהיכל הארנה בירושלים. המעמד נערך בשעה זו ברוב עם ובקול המון חוגג ובהשתתפות גדולי וצדיקי הדור שיגיעו כדי להשתתף ולברך את החוגגים. האירוע מציין את סיום המחזור השלוש עשרה בתלמוד בבלי ביום שב"ק ז' טבת הבעל"ט, והתחלת מסכת ברכות במחזור הארבע עשרה, על פי הצעתו של מרן המהר"ם שפירא מלובלין זי"ע שהתקבלה בכנסיה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל בשנת תרפ"ג. לאחר שבועות ארוכים של הכנה והיערכות הושלם אמש בשעות הלילה המאוחרות המבצע הלוגיסטי הענק לארגון המעמד עליו עמלו עשרות פעילי הוועד להפצת הדף היומי. כך גם הושלמה הכשרת מתחם 'היכל ארנה', כולל הקמת במות הענק ועיצוב ותפאורה חגיגיים וססגוניים, כיאה וכיאות לכבוד שמחת התורה. יחד עם השלמת סידורי הביטחון והאבטחה הקפדניים בכניסות וביציאות ובכל המתחם הענק.

MUST WATCH: VERY SPECIAL DEPICTION AT -1:26

No comments: