18 July 2021

STONES OF THE FIRST BEIS HaMIKDASH and more (Ivrit and Videos)

מוצ"ש | ליל תשעה באב | 17.7.2021

 Go here to sign up for live broadcast:  CityofDavid.orgצילום: יניב ברמן, רשות העתיקות נחשף הקטע החסר מחומת ירושלים! בשנת 586 לפני הספירה 
מגיעים הבבלים אל חומות ירושלים. החומות, שהגנו על העיר מפני מספר מתקפות בשנות שלטונם של מלכי יהודה, לא עמדו הפעם במתקפה. הבבלים פורצים את החומות ומחריבים את ירושלים. שרידי ההריסות ועדויות לחורבן, כולל מבנים שנשרפו על כל תכולתם, התגלו בחפירות הארכאולוגיות לאורך השנים. עם זאת, לא הכול נהרס, וחלקים של החומות שהגנו על העיר נותרו עומדים עד עצם היום הזה. בשנות ה- 60 וה- 70 נחשפו 2 קטעים מהחומה במדרון המזרחי של הגן הלאומי עיר דוד. כעת, נמצא החלק החסר, המשלים את הממצאים לחומה אחת סולידית וגדולה – זו שהבבלים נתקלו בה רגע לפני חורבן ירושלים. מנהלי החפירה: ד"ר פיליפ ווקוסבוביץ מהמרכז לחקר ירושלים הקדומה, וד"ר ג'ו עוזיאל ואורטל כלף מרשות העתיקות, מספרים על הגילוי המרגש, רגע לפני תשעה באב.
 
 

 "לעיתים אתה צריך פשוט להיות שם כדי שזה יכה בך", כתבה עירית לינור בעמוד הפייסבוק שלה אחרי שהשתתפה באירוע סלעים נשברים בעיר דוד. "הידיעה שישבנו בבית שרוף שהוא מתקופת התנ"ך, אתה מבין את גודל ועומק הסיפור הזה, ועד כמה הוא עדיין נכון". כמידי שנה, ניפגש בליל תשעה באב בעיר דוד, ללילה של חיבור מתוך החורבן. בערב ישתתפו הרב יובל שרלו וד"ר עליזה בלוך למפגש שיח ולימוד, ולאחר מכן ייצאו סיורים אל אתרי החורבן, בהובלת מדריכי עיר דוד. האירוע מתקיים ללא עלות, בהרשמה מראש.


הכיבוש הבבלי וחורבן הבית הראשון חורבן ירושלים ריאליסטי להכאיב צום ט' באב מציין את חורבן בית המקדש אך הימים שקדמו לחורבן הבבלי בשנת 586 לפנה''ס פחות מוכרים. סרט זה עוקב אחר מהלך המצור הבבלי והרס העיר שבא בעקבותיו על פי פסוקי המקרא ולאור הממצאים הארכאולוגיים שנתגלו בעיר דוד ובבבל הקדומה. הדמיות מרהיבות של המצור הבבלי: הבקעת חומות העיר באילי ברזל, ירי חיצים המוני, בריחת המלך צדקיהו באישון לילה, ומעשה הקטל וההרס שעשו הבבלים ממחישים באופן דרמטי את האירועים הקשים שפקדו את ירושלים בסוף ימי הבית הראשון.

No comments: