15 July 2021

Ataret Cohanim Special Presentation – Yehonatan and Esther Pollard

 "ושבו בנים לגבולם"


איזה התרגשות ושמחה ברוך ה' זכינו לארח את יונתן ואסתר פולארד לסיור בכפר התימנים.
בית יונתן בכפר, נקרא על שמו של יונתן פולארד. לפני כ- 20 שנה אסתר פולארד הגיעה לסיור אצלנו ובמהלך הסיור היא קיבלה שיחת טלפון מבעלה יונתן מהכלא. תוך כדי השיחה הודענו ליונתן שהבית החדש בכפר השילוח שאנו עתידים להיכנס אליו יקרא על שמו, וכך היה.
בית יונתן קרוב לליבו של יונתן פולארד מאוד, והוא עקב כל הזמן אחר הנעשה בו ובכפר השילוח במהלך שהותו בכלא. מספר מבקרים שביקרו אותו בכלא סיפרו לנו שכאשר הם שאלו אותו במה אפשר לעזור לו בכלא הוא תמיד אמר להם לדאוג לבית יונתן.

במהלך הסיור תיאר יונתן בהתרגשות -
"2 תמונות היו תלויות בתא שלי בכלא, אחת של אשתי אסתר והשניה של בית יונתן. האמונה, מסירות נפש והגבורה של המשפחות שמגינות על ירושלים היא מושא להערכה. לא שברו אותי ולא שברו את התושבים”.


"נַחֲמ֥וּ נַחֲמ֖וּ עַמִּ֑י יֹאמַ֖ר אֱלֹֽהֵיכֶֽם׃ דַּבְּר֞וּ עַל־לֵ֤ב יְרוּשָׁלַ֙͏ִם֙ וְקִרְא֣וּ אֵלֶ֔יהָ...".


אנו נמצאים ערב תשעה באב, בימי בין המצרים, בהם אנו מתאבלים על חורבן ירושלים ובית המקדש. ימים שבהם אנו מחזקים את הקשר והחיבור לירושלים מתוך הציפייה והתפילה לראות את ירושלים הבנויה, ואת צום תשעה באב נהפך ליום שמחה וחג.
אנו ממשיכים לבנות את ירושלים קמעא קמעא במהלך כל השנה, לחזק את הריבונות ולהרחיב את ההתיישבות, ויחד אתכם נמשיך לבנות ובעזרת ה' בבניין ירושלים ננוחם.

בתמונה הבתים החדשים בכפר השילוח, תמונה שצולמה משער האשפות.We invite you to watch a video and learn about the Jewish settlement in the developing Old City.

No comments: