18 December 2016

Meir Ettinger ט"ו כסלו התשע"ז 15.12.2016 15:23

טוב שיש את הקול היהודי
ט"ו כסלו התשע"ז 15.12.2016 15:23 Meir Ettinger

טוב שיש תקשורת שבה יודעים להבחין בין טפל לעיקר
אני עוד באמצע לכתוב את סיפור מעצרנו לפני חמש שנים בדיוק בפרשה שכונתה "פרשת המרגלים", סיפור שמן הסתם יהיה הרבה לקחים ללמוד ממנו למאבק על עמונה ת"ו.

אבל לפני שאני יסיים (מקווה שעוד היום) רציתי לחלוק את תחושת ההודאה שגואה בי היום על זה שיש לנו את הקול היהודי.

מי שעקב בחודש האחרון אחרי הקמפיין העקבי של כלי התקשורת המקבילים בציבור הדתי לאימוץ הסכם הכניעה של נפתלי בנט, את הכותרת שהנציח ערוץ 7 עם ההסכם על פינוי עמונה "הישג לבנט" מאמרי הדעות הקוראים לעמונה להתקפל, ובעיקר הסיקור המגמתי והמוטה של ההכנות למאבק יודע להעריך עד כמה טוב שיש את 'הקול היהודי' - אתר תקשורת שלא רוקד לפי החליל של חברי הכנסת או הפוליטיקאים. אתר שלא נותן כתף קרה למתיישבים שבמסירות נפש החליטו שארץ ישראל היא לא עניין למשא ומתן, ולנוער שעזב הכל כדי להתגייס למערכה על כבוד הארץ.

בטח יהיו עוד הרבה חידושים היום. אבל כאשר הכותרת הראשית בערוץ 7 היא קריאה לנוער "לכו ללמוד לבית המדרש", מזל שיש אתר שהכותרת הראשית בו היא קריאה לכוחות הביטחון לסרב פקודה.

אפשר לחלוק ולהתווכח כיצד היא צורת המאבק הנכונה, מה משתלם יותר ומה משתלם פחות. אבל טוב שיש תקשורת שבה יודעים להבחין בין טפל לעיקר.

No comments: