10 May 2017

Meir Ettinger – חוץ ופנים

[for some reason blogger is not cooperating with formatting]

י"ג אייר התשע"ז   09.05.2017  –  חוץ ופנים
אחרי אהבת הארץ, הגבורה במלחמה, והמשפט המפואר שלנו. הגיע הזמן ללמוד על משרד החוץ ומשרד הפנים
בטורים הקודמים שרטטתי את המדינה היהודית שאליה אנחנו מתכוננים בהקשר של תהליך התיקון של ימי ספירת העומר, ימים בהם אנחנו צועדים לקראת חג השבועות – בדרכו של דוד מלך ישראל.
אחרי שעברנו שלושה שבועות שבהם עסקנו באהבת הארץ, במשרד הביטחון ובמשפט העברי אנחנו כבר נמצאים בין  השבוע של הנצח לשבוע ההוד שבמרכזו ל"ג בעומר.
מורנו הבעש"ט לימד כי גאולת הפרט והכלל שזורים יחד, "קרבה אל נפשי גאלה", מתוך גאולת הפרט באה גם גאולת הכלל. מכאן נלמד גם שעבודת המידות האישית של כל אחד מאתנו ושל כולנו יחד  מקבילה ומשפיעה גם על העבודה הדרושה לתיקון הלאומי בדרך אל גאולה שלמה ואמתית.
הנצח וההוד הם שני צדדים המשלימים זה את זה, לא לחינם הם מתוארים כשתי הרגליים המבססות את גוף כולו. גם בתיקון המדינה הנצח-עידוד העלייה, וההוד-סילוק הגורמים העוינים הם שני צירים המשלימים יחד את השמירה על זהותה של המדינה היהודית.
אם נרצה להתרחב טיפה, נתאים אל מידת הנצח את משרד החוץ, ולספירת ההוד את משרד הפנים. הנצח עסוק בפנייה החוצה, אל מחוץ לגבולות הארץ הקדושה - אם זה אל היהודים שעוד נותרו בגלות, או אל שאר אומות העולם. וההוד מכוון כלפי פנימה, לזהירות מפני התבוללות ושמירה על זהותה של המדינה היהודית.

חסד - הקשר בין היהודים לארץ ישראל נמשל לקשר אהבה של חתן וכלה, כמו שאהבה בין בני הזוג פורחת באמת רק לאחר החתונה, כך אורה הגדול של ארץ ישראל תגלה רק כאשר כל היהודים יעלו אל ארץ מולדתם [ חסד שבנצח] ונגאל את אדמתה מהידיים הזרות שבהם היא נתונה [חסד שבהוד]. כאשר עם ישראל יחזור בשלמותו אל ארץ ישראל ויקדש אותה לו באופן בלעדי, אז תפרח הארץ ותיתן פירותיה הגשמיים והרוחניים בעין יפה. אהבת הארץ היא שנותנת את הכוח והאור לעמוד במאבקים החיצוניים והפנימיים.
גבורה – על מנת שנוכל להילחם כפי שנדרש באויבי ישראל, אנחנו נדרשים להתמודד עם אויבים מבחוץ – אל מול הלחץ הבין לאומי [גבורה שבנצח] צריך לעמוד בעוז ובתוקף ולא להתקפל כלל. וגם מול אויבים מבפנים – תושבי הארץ, המשמשים כ'גיס חמישי' ותומכים באויבינו מבפנים [גבורה שבהוד] אותם צריך לגרש מיד וללא שהיות.
תפארת – תפארתו של עם ישראל הוא המשפט העברי, ממילא ברור שהוא צריך לעמוד במרכז מדיניות החוץ של מדינה יהודית באמת. אם נראה לכל העולם את יופייה וחכמתה של התורה הקדושה, נוכל להיות בטוחים שהם יהפכו מאויבים לידידים. [תפארת שבנצח] אמנם כאן בארץ ישראל – יוכלו להישאר רק אותם אינם יהודים שיקבלו עליהם את ז' מצוות בני נוח. [תפארת שבהוד].
נצח – כאן אנחנו מתחילים לצאת החוצה על מנת להפוך את העולם....להפסיק עם מדיניות החוץ המתגוננת ולהפוך את משרד החוץ למשרד הפצה באופן פעיל. שיקים שגרירויות בכל מקום ("בתי חב"ד ממשלתיים) שידאגו לכל יהודי ברחבי העולם בגשמיות וברוחניות ובעידוד העלייה. ובמקביל יפנו לאומות העולם ללמד אותם את התורה הקדושה לכל המעוניין. [נצח שבנצח] כדי שנוכל להשפיע על כל הגויים מבלי להתבלבל ולהדבק בהם, מוכרחת העלייה לארץ ישראל – ארץ היהודים. [נצח שבהוד].
הוד – ספירת ההוד מתרכזת בשמירה על הפעולות הטובות מפי ההתדרדרות למחוזות לא טובים, וניצול לרעה של הרצונות הקדוש על ידי כוחות הרע. כך גם נדרשת שמירה על זהותה של המדינה היהודית על מנת שלא תכרסם על ידי התבוללות שתביא לאובדן הרוב היהודי. על מנת לשמור על הרוב היהודי נדרשות שתי פעולות "עשה טוב" בעליית היהודים לארץ. [הוד שבנצח] ו"סור מרע" על ידי עידוד ההגירה של הזרים ומתן תמריצים ליציאתם מחוץ לגבולות ארץ ישראל. [הוד שבהוד].
אם נשים לב נראה כיצד תיקון המדינה תלוי בתהליך התיקון הפנימי- האישי שאנחנו עסוקים בו בימי הספירה. פנימיות ספירת הנצח היא מידת הביטחון, ואכן, מדיניות החוץ הקלוקלת שורשה בפחד וחוסר ביטחון בה', החשש מ"מה יאמרו הגויים" מונע מעם ישראל להגשים את חלומותיו. כדי לחולל מהפכה בתחום זה, צריך להתחזק (כל אחד בפני עצמו, וכולם יחד) בביטחון בה'.
כך גם פנימיות מידת ההוד היא התמימות, הצביון היהודי נשמר לכל אורך השנים בזכות תמימותם של היהודים הפשוטים, שבעומק תמימותם הבחינו בהבדל העמוק שבין יהודי לגוי. מובן שגם השמירה על הזהות היהודית תלויה בתיקון התמימות שלנו.
ולסיום יסוד ומלכות:

יסוד - חלקם היחסי הגדול של היהודים במחקר ובמדע, חכמתו של עם ישראל ניתנה לו כדי שישתמש בה לגלות את האמונה הפשוטה בבורא יתברך. כדי להחזיר חזרה את 'בריחת המוחות' נהפוך את ארץ ישראל למרכז העולמי שלאיחוד התורה והמדע, כן בארץ ישראל יגלה המדע כי כל הטבע אינו אלא כיסוי והסתרה לאלוקות [יסוד שבנצח], הצד השני של המטבע הוא ששמירה מהתבוללות אינה יכולה להתחיל רק מהתבוללות פיזית, שורש ההתבוללות הוא במה שהתורה הזהירה אותנו להתרחק מחוקותיהם של אומות העולם, רק כאשר נדע להתרחק מחכמתם ולשונותיהם של אומות העולם, נגלה את הייחודיות שלנו כעם הכי חכם ונבון [יסוד שבהוד].

ואחרונה חביבה ספירת המלכות – כי הרי מוקד של התיירות הבין לאומית לשם נזמין את כל העמים להצטרף לאמונה בה' ולעבדו שכם אחד האו בית המקדש שנועד להיות "בית תפילה לכל העמים, [ולא לכל הדתות!] [מלכות שבנצח] וכמובן שם יהיה ניכר מעלתו הייחודית של העם היהודי, שרק הוא נכנס פנימה אל העזרה המקודשת. [מלכות שבהוד]

English Translation in the Comments

4 comments:

lea said...

After the love of the land, the heroism in the war, and our glorious trial. It's time to learn about the Foreign Ministry and the Interior Ministry In previous columns I sketched out the Jewish state to which we are preparing in the context of the process of repairing the days of Sefirat HaOmer, the days when we march towards Shavuot - in the way of David, king of Israel. After we spent three weeks dealing with love of the land, the Ministry of Defense and Jewish Law, we are already between the week of eternity and the week of glory, which is centered on Lag B'Omer. Our teacher, the Baal Shem Tov, taught that the redemption of the individual and the collective are intertwined, "the closeness to my soul is a gala," and that the personal work of each of us and all of us is parallel and also influences the work required for the national Complete and true redemption. Eternity and majesty are two complementary facets, not for nothing, they are described as the two feet that establish the entire body. Even in the eternal state reform - the encouragement of aliyah, and the removal - the hostile elements are two axes that together complement the preservation of the identity of the Jewish state. If we want to expand a little, we will match the level of eternity with the Foreign Ministry, and to count the majesty of the Ministry of the Interior. Eternity is busy turning outward, out of the borders of the Holy Land - whether it is to the Jews still in exile, or to the rest of the nations of the world. And the majesty is directed toward me, to the caution against assimilation and the preservation of the identity of the Jewish state.

lea said...

The relationship between the Jews and the Land of Israel is likened to the love relationship of a bride and groom, just as the love between the couple blossoms only after the wedding, so the great light of the Land of Israel will be revealed only when all the Jews will immigrate to their homeland and redeem their land from their foreign hands It is subject [grace in Hod]. When the people of Israel return to the Land of Israel in its entirety and sanctify it exclusively to Him, then the land will flourish and give its physical and spiritual fruits in good measure. It is the love of the land that gives the power and the light to withstand external and internal struggles. Heroism - In order for us to fight as required by the enemies of Israel, we are required to deal with external enemies - in the face of international pressure [heroism that is victorious] we must stand firm and do not fold at all. And also against enemies from the inside - the residents of the country, who serve as a 'fifth column' and support our enemies from within [heroism] that must be expelled immediately and without delay. Tiferet - the glory of the people of Israel is Jewish law, it is clear that it must be at the center of the foreign policy of a truly Jewish state. If we see the beauty and wisdom of the Holy Torah for all the world, we can be certain that they will turn from enemies to friends. [Tiferet b'Navetz] Although here in the Land of Israel, only those non-Jews who accept the seven commandments of Noah's sons will be able to remain. [Tiferet in Hod]. Eternity - here we begin to go out in order to make the world .... Stop with the foreign policy that is defensive and turn the Ministry of Foreign Affairs into an active distribution office. ("Chabad Houses") that will take care of all Jews around the world, both spiritually and spiritually, and to encourage aliyah. And at the same time turn to the nations of the world to teach them the Holy Torah to all who are interested. [Eternity in eternity] so that we can influence all non-Jews without being confused and cling to them, we must immigrate to the Land of Israel - the Land of the Jews. [Eternity in Judgment]. Hod - Counting majesty focuses on keeping the good actions from falling into bad places, and exploiting the holy desires by the forces of evil. It is also necessary to preserve the identity of the Jewish state so as not to be eroded by assimilation that will lead to the loss of the Jewish majority. In order to preserve the Jewish majority, two "good deeds" were required in the immigration of the Jews to Eretz Israel. [Hod is victorious] and "bad from evil" by encouraging the emigration of foreigners and providing incentives for them to leave the borders of the Land of Israel. [Hod in Hod]. If we pay attention, we will see how the correction of the state depends on the process of internal-personal repair that we are engaged in during the days of the Omer. The internalization of the count of eternity is the degree of security, and indeed, the flawed foreign policy is rooted in fear and insecurity in Gd. The fear of "what the Gentiles will say" prevents the people of Israel from fulfilling their dreams. In order to bring about a revolution in this field, we must be strengthened (each in and of itself, and all together) with confidence in God. Thus, too, the internalization of the degree of majesty is naivete. The Jewish character has been preserved throughout the years thanks to the naivete of the simple Jews, who in their naivete noticed the profound difference between Jew and Gentile. Of course, preserving Jewish identity depends on correcting our naivete. And finally the foundation and kingship

lea said...

Yesod - the great proportion of Jews in research and science, the wisdom of the Jewish people was given to him to use it to discover the simple belief in the Creator. In the Land of Israel, science will discover that all nature is nothing but cover and concealment of Godliness. The other side of the coin is that saving from assimilation can not begin only with physical assimilation, The root of assimilation is in what the Torah warned us to distance ourselves from the erasures of the nations of the world. Only when we know how to stay away from the wisdom and languages ​​of the nations of the world will we discover our uniqueness as the wisest and most intelligent nation. And last but not least, the count of kingship - because it is the focal point of international tourism, where we invite all nations to join the faith in Gd and to serve Him in harmony, the Holy Temple, which is meant to be "a house of prayer for all peoples, The uniqueness of the Jewish people, which only enters into the sacred help. [Malchut in Hod

Anonymous said...

Wonderful, thank you, both of you!
" In the Land of Israel, science will discover that all nature is nothing but cover and concealment of Godliness."

My youngest applied this in daily life. We do not want to have cats around. The argument that next to us they are, was fear of snakes. That's why we "need" so many of them. I explained to him, that snake was in Gan Eden, but cats not. I spoke with him about the animals in Gan Eden and how Adam named them. Now a bee came into the house and he said, bee, go out of the house. She did. Same with spider. Now he saw a small snake outside. He said to it, go away! A honey bird, similar to humming birds came near him, and they " spoke" for a while. He said to me, that the animals are really listening to him. It was so amazing, because he "spoke" with the blue cuty bird about Hashem. Then he said, enough, now go to eat from the rimon flowers, and yes, the bird did.