How do you like the new look? Feedback please.

02 March 2018

Meir Ettinger – "עמלק - בדלת שלי אתה אפילו לא דופק” 3/1 HEBREW

"עמלק - בדלת שלי אתה אפילו לא דופק"
מאיר אטינגר בשיר לפורים על מלחמת עמלק ומחיית הספק

מאיר אטינגר י"ד אדר תשע"ח - 10:47 01/03/2018מחה תמחה את זכר עמלק:

מאיר אטינגר

מחה תמחה את זכר עמלק!

מחה תמחה והסתלק מן הספק!

מחה - תמחה – תכלה - ותבער

את שאמונתך רוצה לערער.זה ישמע קצת לא הומני או מוסרי,

אולי יגידו עליך שאתה אכזרי:

אבל אחי - בבקשה אל תקשיב

לאפיקורס שכזה כלל אל תשיב...


אז יאמרו עליך שאתה לא מספיק אמיץ...

ומדוע שאלה כזו קטנה אותך תלחיץ?

אבל אם תהיה מספיק גיבור -

אתה בטח לא תשכח לזכור,

את מה שעמלק לך כבר עשה,

וגם את מה שהוא רק ניסה.ולא משנה מה תהיה הפעם התחפושת -

הפעם לא תיפול לרשת.

ותמיד תזכור ולא תשכח

את הודאות שממך הוא לקח.זה נשמע לא מתקדם וליברלי,

אבל לא אשכח את שאירע לי,

כשפתחתי פתח מרוב חמלה,

ומיד, עמלק אותי שלם בלע.וגם אם ידפוק כל הלילה ויבכה,

הוא יישאר בחוץ ויחכה.

ברחמים עצמיים מהולים בדמעות תנין

את הכתבות המזועזעות יכין.תמיד הוא נשמע כה מסכן

סר מר המוות אוי, אכן.

אך כאשר שיכלה מנשים חרבך -

כך אנעץ חרבי בליבך.לא! אין לי כל רחמים,

על איש מלחמה ודמים.

ואני לעולם לא אשכח

שנתתי אצבע ואת כל היד הוא לקח

אז בכל דור יעבור מאב לבן,

שלא נרחם גם כשהוא ייראה מסכן.וגם אלפי רוחות סערה

לא יעקרו אות אחת מהתורה

גם אם תעשו אלפי כתבות

גם אם תכו במכות כואבות

או שתתעטפו בחיוכים צבועים

את האמת אנחנו כבר יודעים!

ולא נשכח ולא נסלח -

את העיניים באומץ נפקח,

ואני תמיד תמיד אעיז

אותם הצידה להזיז.אני כאן בינתיים זה בטוח

מצטער לספק השער שלי לא פתוח

ובלי להתבלבל - אשים עליו פס

כשצריך - הלב שלי מספיק מחוספס.ולא אקשיב לזעקות הרחמים

מזל שאני כבר לא כזה תמים.

ויודע כמה שהוא אכזר,

וכבר ממרחק אני נזהר,

וגם אם תגיד שאני פחדן,

או אלים וצמא דם -

אני כלל לא מתפעל

שאלות אני לא שואל.הלא שמוע מזבח טוב,

נעשה כל מה שה' יכתוב,

ונמחה את זכר עמלק

אין בזה שום ספק.בשבילנו הבריכה מספיק רותחת,

האומה שלנו לא מהר שוכחת.

אז אולי הספקת להפיל פור

אבל בזה לא הסתיים הסיפור

אני לא אכרע ולא אשתחווה

עד הסוף בעז"ה אני מקווה

וגם אם כל היום עלי תלעג

בסוף זה יהיה לי לעוד חג

ואני כבר יודע בבירור

שיש ברוך ויש ארור

ואת כל הרע נשבר ונכרית

ראשית גויים עמלק והאחרית

וגם אחרי שנות אלפיים

הציווי יהדהד לנו באוזניים

לא לשכוח ולהתפתות

כי הוא ישנה תחפושות

אז שלא יהיה פה שום ספק

בדלת שלי אתה אפילו לא דופק.No comments: