19 July 2017

BLESS HASHEM FOR ALL HIS MIRACLES


ערביות תוקפות ילדים חרדים על הר הבית
אל הר קדשי | מראות הר הבית מהיום שני לעלייה החופשית מהוואקף
בדמייך חיי | עליה יחודית להר הבית והתיחדות עם השוטרים שנפלו על משמר המקום

No comments: