16 August 2016

על המדינה אין צריך שכל Meir Ettinger’s Thoughts for August 15, 2016 – b'Ivrit

על המדינה אין צריך שכל

מעשה בחכם ותם מתגלה בשיר אותו כתב מאיר אטינגר בזמן מעצרו
מעשה – בסיפורי מעשיות של ר' נחמן מברסלב, הוא המעשה מחכם ותם. מעשה מפורסם המספר על שני חברים החכם והתם, המראה כיצד נסללה דרכו של התם לגדולה עד שנעשה מושל, ולהפך חכמתו המיותרת של החכם הובילה אותו לחוסר הצלחה בחיים.

באמצע הסיפור מסופר כיצד החליט המלך למנות את התם למושל, ר' נחמן שם דברים בפי המלך שנראים קצת מפתיעים "ועל הנהגת המדינה – אין צריך שכל גדול וחכמות".

הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו (וגם אחרים שואלים) מאיפה התעוזה לרצות לחולל מהפכה, וכי אתם יודעים בכלל מה תעשו כשאתם תהיו בשלטון. יש עוד הרבה תשובות לשאלה הזו, אבל נראה לי שהבסיס הוא התשובה הזאת של ר' נחמן, התשובה של התם.

ענווה אמיתית (שפלות) מתבטאת לפעמים דווקא בהתמסרות לביצוע משימה גדולה, פשוט בלי להתחיל חשבונות של 'מי אני ומה אני', את האני אפשר להשאיר בצד ולצאת לעבודה...

כי אם אנחנו באמת מאמינים שה' ברא את העולם והוא קובע את הכללים, אז גם פשוט שהיהודי הכי פשוט שהוא קצת ירא שמים ידע לעשות את זה יותר טוב מנתניהו וכל החברים.

במעצר יצא לי לכתוב את הרעיון הזה בצורת שיר והנה הוא:אי שם היו שני חברים אחד חכם השני תם

השוני כלל לא הפריע לקשרי ידידותם

עד שהחכם נסע למרחק והפך למדען

והתם נשאר בכפר והתפרנס כרצעןשם במרחק רכש החכם ידע רב והשכלה

את כל השפות וחכמות רבות למד בנקלה

והתם שנשאר בכפר העלוב והקטן

מה כבר יוכל לצאת מאיש כה טיפש ותם?כך היה עד שיום אחד המלך רצה לראותם

ולמושל העיר מינה דווקא את מיודענו התם

התם כהרגלו כלל לא חוקר ושואל שאלות

ולא התפלא כיצד לפתע עלה לגדולותהמלך מניסיונו הרב בשלטון כבר ידע

שכלל אין צורך בחכמה והשכלה להנהגה

זה לא קשור כלל לפלפול, שנינות וערמה

אין צריך שכל גדול להנהגת המדינה!כל הזמן מחכים למנהיג שמשהו חדש יתחיל

שיעשה מהפך עם קמפיין שנון ותרגיל

אך רבנו גילה דבר חדש ומפתיע

איך התם, קראו לו ופשוט הוא הגיעכי העיקר במנהיג זה היושרה וההגינות

והכי הכי חשוב שלא תהיה טיפת ליצנות

זה נשמע לנו קצת רעיון בלתי הגיוני

כאילו זה נלקח מעולם אחר ושניאך זה בדיוק מה ששם קרה

התם הוא שהגיע למדרגת החכם מהרה

והחכם רק נפל ועוד נפל ונפל

עד שהגענו לחושך כפול ומכופלהנה, ראה תמימותי לאן הביאה אותי

והלוואי שיום אחד תגיע גם למדרגתי

כי אצל ה' כמו שתמיד אמר - הכל אפשר

גם למשול באופן תמים וישר...ומנהיג טוב דווקא יוכל להיות

זה שנשלף מהמרעה ומהשדות

רועה צאן פשוט לא מלומד ומשכיל

כפי שגם דוד מלך ישראל התחילכי כשדוד הצעיר נשלח לשדה הקרב

להביא צידה וקצת פינוקים לאחיו

מיד כשהגיע הבין שהמצב מעוות

איך זה שמרוב פחד כל הצבא מושבתדוד אמנם חסר ניסיון וצעיר

אך הוא לא מפחד למבוגרים להעיר

ואת אחיו זה נורא עיצבן וקצת הכעיס

שאת ראשו ב'עניינים של הגדולים' הכניסאתה עוד לא למדת מספיק כדי שתבין,

עד כמה העניין רגיש מסובך ועדין...

רק מי שלמד הרבה מאד שנים

יבין מדוע המנהיגים כאן לא מביניםכולנו מכירים את אלו הטוענים

נניח שעכשיו עבורכם את השלטון מפנים

את מי תציבו במקום כראש ממשלה

אין לכם מושג במדינאות, במחילה...כדי לדעת כיצד 'לנהל' את הטרור

צריך הרבה הכשרה וניסיון לעבור

דברים שרואים מכאן לא רואים משם,

כדי להסתבך צריך להיות מאד חכםאז דוד ענה על כך כל כך בפשיטות

אני בשדה המרעה למדתי על כוח התמימות

כשת הארי והדוב בידי אלו היכיתי

את כוחי הפנימי והטבעי גיליתיכי ה' הוא בעל המלחמות

אז לא צריך כאן שום חכמות

אין צורך בתואר שני במדעי המדינה

רק לב שלם ולשמור על טוהר הכוונהוכשעם ישראל מלך כמו כולם דרש

שמואל הנביא הקפיד ונורא כעס

על מינוי מלך בתורה הצטווינו

אבל את מטרת המלך הם לא הבינולכן זה היה כל כך רע בעיני שמואל

הוא הבין שהעם לא כראוי שואל

הם חיפשו מלך כמו כל האומות

שידע להנהיג בשיטות מאד מתוחכמותאבל זו ממש לא המטרה

של מינוי המלך על פי התורה

כי ה' מלכנו - הוא יושעינו

והמלך נועד כדי שנגשים את ייעודנווזה מה שרבנו בסיפורו גילה

שמנהיג ראוי לא צריך השכלה

אפשר כמובן חכמה ללמוד ולהוסיף

אך העיקר שנדע את מה להעדיףכי אפילו הסנדלר הכי הכי פשוט

מתאים הרבה יותר להנהגה ולמלכות

מאשר מנהיג רחוק מתורה ואמונה

ס'תכלו איך נראית המדינה...ואין צורך בשפלות החכם המדומה

הרי בתורתנו יש את כל החוכמה

כדי להנהיג בתוקף ותמימות,

שיבוא כבר מנהיג צדיק בלי עודף עקמימות!!!

Source: HaKolYehudi

2 comments:

EM Jerusalem said...

Is there anyway to have these posts of Meir Ettinger translated into English properly? Where are you getting these amaing jewels? I am so pleased to have stumbled upon them....they feel incredibly important.

Neshama said...

I'm sorry that I am unable to find someone to translate this. His wife did one of his writings https://thevoiceofthejewishheartwillnotbesilent.wordpress.com